Klimakterium a menopauza

W mowie potocznej posługujemy się dwoma zamiennymi określeniami – menopauza i klimakterium – jednak mają one dwa różne znaczenia. Z medycznego punktu widzenia menopauza to data ostatniej miesiączki chociaż pierwsze objawy oraz biologiczne mechanizmy menopauzy pojawiają się kilka lat wcześniej i mogą także utrzymywać się przez okres kilku lat po wystąpieniu ostatniej miesiączki. Menopauza wiąże się ściśle z obniżeniem produkcji hormonów wydzielanych przez jajniki – estrogenów, które regulują procesy rozrodcze oraz nadają kobietom typowe żeńskie cechy. Menopauzę ostatecznie potwierdza się retrospektywnie po upływie 12 miesięcy bez krwawień menstruacyjnych.

Klimakterium natomiast to zbiór zdarzeń rozciągniętych w czasie, odbywających się na przestrzeni kilku lat przed i kilku lat po menopauzie, który obejmuje wszystkie zmiany w fizjologii cyklu miesięcznego, zmiany w samopoczuciu kobiety oraz jej organizmie.

Zgodnie z raportem Światowej Organizacju Zdrowia „Research on the menopause in the 1990s” premenopauza to czas między okresem pełnej płodności a menopauzą, perimenopauza to czas zaczynający się na krótko przed menopauzą i trwa rok po jej wystąpieniu natomiast postmenopauza jest to czas liczony od ustania miesiączkowania. Wszystkie te nazwy można określić właśnie wspólnym terminem – klimakterium (przekwitanie).

Średnia wieku kobiet w Polsce, u których występuje ostatnia miesiączka czyli ściślej ujmując – menopauza – wynosi około 49 lat. Wiek ten zależy od ilości pęcherzyków jajnikowych (pęcherzyków Graafa), których największa liczba występuje w wieku płodowym i maleje w miarę upływu lat. Jednym z istotnych czynników mających wpływ na czas wystąpienia ostatniej miesiączki jest wiek, w jakim nastąpiła ona u matki danej kobiety.

Tags: , , , , ,

Napisz komentarz

Top